Obchodní podmínky

 

Zakoupením služby Virtuální Affiliate Manažer (dále jen VAM) potvrzuje zákazník i poskytovatel služby svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Poskytovatelem VAM je:
OLYMPIC s.r.o.
Brozany 136
Staré Hradiště
533 52

IČ: 27480381
DIČ: CZ27480381

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Zákazníkem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila VAM.

1. Obecné podmínky
1.1 Služby Virtuální Affiliate Manažer provozuje společnost OLYMPIC s.r.o., dále jen VAM.
1.2 Zájemce, který si zakoupí VAM se nazývá Zákazník.
1.3 Objednávka VAM je závazná. Ihned po objednání bude Zákazníki vystavena zálohová faktura se splatností 7 dní. Po jejím uhrazení bude Zákazníki vystaven daňový doklad.
1.4 VAM je zákazníkovi poskytována po dobu, po kterou si ji objednal.
1.5 Před vypršením předplaceného období bude zákazníkovi automaticky vystavena nová faktura na další období. Pokud tato faktura nebude uhrazena do 14 dní od jejího vystavení, vyhrazuje si poskyovatel právo přestat zákazníkovi poskytovat služby obsažené ve VAM.

2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1 Zákazník může požádat o ukončení poskytování VAM. Pokud tak učiní, bude mu vrácena poměrná část, která se vypočte nevyužitým počtem měsíců služby od měsíce následujícího. Současně také bude Zákazníkovi znemožněn přístup k bonusům a dalším službám, které získal jako součást VAM.
2.2 Zákazník nesmí používat VAM k propagaci kampaní a produktů, které jsou v rozporu se zákony České republiky, nebo dobrými mravy.
2.3 Zákazník je povinnen chránit veškeré informace získané při obchodním styku s Poskytovatelem před zneužitím třetí stranou
2.4 Zákazník má právo bez udání důvodu do 14 dnů od objednání požádat o zrušení své objednávky a vrácení peněz.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele
3.1 Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za schvalování a vyplácení provizí Zákazníkem svým partnerům.
3.2 Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškerou odbornou péči k výpočtu provizí, nenese však odpovědnost za možný chybný výpočet.
3.3 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel Zákazníke upozornit.
3.4 Poskytovatel má právo ukončit dosud nezapočatou spolupráci bez udání důvodu a vrátit uhrazenou částku Zákazníkovi.
3.5 Poskytovatel se zavazuje u speciální nabídky správy provizního programu na rok vrátit Zákazníkovi částku za správu provizního programu na rok, pokud obrat Zákazníka z objednávek, které přivedli partneři nepřesáhne 25.000 Kč za období 365 dní od objednání služby.

4. Ceny
4.1 Cena přípravy provizního programu je 3.500 Kč bez DPH (4.235 Kč s DPH).
4.2 Cena měsíčního poplatku za využívání služeb VAM je 5.000 Kč bez DPH (6.050 Kč s DPH).
4.3 Cena ročního poplatku za využívání služeb VAM je 25.000 Kč bez DPH (30.250 Kč s DPH). V rámci této ceny obdrží Zákazník právo využívat po dobu jednoho roku veškeré funkce systému AffilBox.
4.4 Poskytovatel se zavazuje, že i přes rozšiřování poskytovaných služeb, nedojde ke zvýšení ceny o více než 30 % pro další licenční období.

5. Ochrana osobních údajů
5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 Zákazníké, kteří si objednali software AffilBox souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci software AffilBox, k zasílání novinek a úprav v tomto systému a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele.